Info over het Hosts bestand

Advertenties

Op het internet surfen we naar websites door de domeinnaam van de sites te gebruiken. Computers converteren deze namen echter naar numerieke waarden. Deze numerieke waarden worden IP adressen genoemd. Een voorbeeld van een IP adres is: 74.14.205.100.

Voor het converteren van domeinnamen naar IP adressen is een speciaal computersysteem ontwikkeld: het Domain Name System (DNS).

Op je eigen PC bevindt zich een bestand waarmee je ook domeinnamen kunt converteren naar een IP adres. Dit gaat buiten het Domain Name System om. Dit bestand is het Hosts bestand. Deze Hosts file is een tekstbestand dat IP adressen bevat, gescheiden door een spatie en gevolgd door een domeinnaam. Elke combinatie van IP adres en domeinnaam komt op een nieuwe regel. Het Hosts bestand heeft geen bestandsextensie.

Locatie van het Hosts bestand

Het Hosts bestand bevindt zich in de volgende directory:

Windows 95/98/ME: c:\windows\hosts
Windows Windows NT/2000: c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP/Vista: c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Nut van het Hosts bestand m.b.t. spyware/malware

Met het Hosts bestand kun je webadressen blokkeren waar zich spyware en malware bevindt door de domeinnamen te herleiden naar het locale IP adres van de computer zelf: 127.0.0.1. Een aantal anti-spyware programma’s gebruikt bijvoorbeeld het Hosts bestand op deze wijze.

Zelf kun je ook eenvoudig domeinen blokkeren door nieuwe regels aan het Hosts bestand toe te voegen. Zo’n nieuwe regel zou er als volgt uit kunnen zien:

127.0.0.1 naamvandesite.com

Als je zou proberen om na deze aanpassing de domeinnaam naamvandesite.com te bezoeken dan zou deze site niet bereikt kunnen worden. Voordelen van het gebruik van een Hosts file zijn dat schadelijke sites op deze wijze geblokkeerd kunnen worden en dat het browsen sneller kan worden, doordat je reclamenetwerken op deze wijze kunt blokkeren.

Het Hosts bestand bewerken

Het Hosts bestand kan gewoon bewerkt worden met een teksteditor zoals Notepad (Kladblok). Aangezien het bestand geen extensie heeft, zul je de teksteditor moeten selecteren als Windows vraagt met welk programma het bestand geopend moet worden.

Maak altijd een backup van het Hosts bestand voordat je het gaat bewerken en sla het op onder een andere naam.

Een Hosts bestand downloaden

Er zijn ook websites die een Hosts bestand hebben samengesteld waarin al een groot aantal schadelijke sites en reclamenetwerken worden geblokkeerd. Enkele bekende aanbieders van zulke Hosts bestanden zijn: